Zakres prac


1. Roboty ziemne:

 • wykopy pod ławy fundamentowe (łyżki szer. 35, 60,80,90,100,160 cm),
 • wykopy pod szczelne zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie,
 • melioracje i odwadnianie terenu (łyżka trapezowa oraz skarpowa),
 • widły do palet (rozładunek palet),
 • oczka wodne, stawy,
 • wykopy liniowe oraz szerokoprzestrzenne,
 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • korytowanie,
 • rekultywacja terenu

2. Roboty drogowe:

 • budowa i remonty dróg gruntowych,
 • budowa i remonty parkingów, podjazdów oraz zjazdów,
 • układanie kostki brukowej

3. Wyburzanie obiektów metodą tradycyjną:

 • wyburzanie
 • wywóz gruzu

4. Makroniwelacja terenu:

5. Wynajem sprzętu budowlanego:

 • wynajem koparko-ładowarek wraz z operatorem
 • wynajem samochodów samowyładowawczych
 • WYNAJEM ZAGĘSZCZAREK 100-500KG

6. Usługi transportowe:

 • transport samochodami samowyładowczymi (wywrotki)

7. Sprzedaż kruszyw budowlanych i drogowych:

 • ziemia ogrodowa (również przesiewana mechanicznie),
 • torf (również przesiewany mechanicznie),
 • piasek: rzeczny, kopalniany, sortowany, zasypowy do fundamentów,
 • asfalt frezowany,
 • gruz mielony (kruszony) betonowy oraz ceglany,
 • żwir, pospółka,
 • ziemia na podwyższenie terenu,
 • kruszywa łamane: kliniec, tłuczeń,
 • suchy beton (mieszanka piaskowo-cementowa klasa wg zapotrzebowania)
 • każdy rodzaj kruszywa wg zapotrzebowania klienta